25. ODBORNÝ SEMINÁŘ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
AKTUÁLNÍ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN

6-7. 9. 2023. Praha, Česká republika

Vážení příznivci léčivých rostlin,

dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na 25. ročník Odborného semináře: Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Cílem tohoto semináře vždy bylo oživit diskuzi o stavu LAKR (nejen) v České Republice a na Slovensku, a to od legislativy a pěstování až po výzkum a jejich komerční využití. Ve srovnání s mnoha okolními státy je situace LAKR v ČR a SR ne úplně příznivá. Tento seminář byl, je a s Vaší pomocí i bude základní a stále se rozšiřující platformou pro nastartování pozitivních změn. V programu se zaměříme zejména na třaskavé legislativní aspekty, dotkneme se ožehavého tématu léčivého konopí, přičichneme k nejnovějším výsledkům výzkumu a v neposlední řadě se rozhlédneme po Praze a okolí ze střechy krásné budovy v kampusu ČZU.

Pavel Klouček
předseda vědeckého výboru


Registrace na https://lecivky.kkbp.cz/registrace