Přednáška je v českém, slovenském či anglickém jazyce, 15 min plus 5 min diskuze

Poster v elektronické podobě (PPT, PDF) prosíme, zasílejte předem na email lecivky@kkbp.cz s rozměrem stran 16:9

Program

Středa 6.9.2023

Sekce 1: Rostliny aromatické kořeninové a léčivé – moderuje: Pavel Klouček

9:00-10:00
Registrace
budova FAPPZ-D, 5. patro, viz kontakty

10:00-10:15
Úvodní slovo
Pavel Klouček

10:15-10:35
Genetické zdroje vybraných léčivých rostlin na ZF MENDELU
Jarmilka Neugebauerrová

10:40-11:00
The content of essential oils in five spices of the Apiaceae family
Helena Pluháčková

11:05-11:25
Využití biologicky aktivních látek v ochraně rostlin.
Pavel Procházka

11:30-11:35
Terapeutický potenciál Schkuhria pinnata, Asteraceae
Dagmar Jankovská

11:40-11:50
Okrasné dřeviny jako zdroj biologicky aktivních látek
Margita Dvorská
12:00-13:30
Oběd

Sekce 2: Léčivé a jedlé produkty přírodní – moderuje: Adéla Fraňková

13:40-14:00
The chemical composition of oils and cakes of Ochna serrulata (Ochnaceae) and other underutilized traditional oil trees from Western Zambia
Jan Tauchen

14:05-14:25
Jedlé a léčivé houby kultivované v kontrolovaných podmínkách
Miroslav Jozífek

14:30-14:50
Semena olejného lnu, konopí setého a ostropestřce mariánského s ohledem na jejich kvalitativní parametry a potřeby využití
Majka Bjelková

14:55-15:05 poster
EP01 Premenlivosť sekundárnych metabolitov liečivých rastlín v rôznych pôdno-klinmatických podmienkach Slovenska
Marta Habánová

15:05-15:15 poster
EP02 The effect of biostimulants on quantitative parameters and capsorubin content of selected paprika varieties
Ivana Mezeyová

15:15-15:25 poster
EP03 Výuka předmětu LAKR na katedře agroekologie a rostlinné produkce FAPPZ ČZU v Praze
Luděk Tyšer

15:25-15:35 poster
EP04 Environmentálny skríning rozšírenia liečivý rastlín v Slovenskej republike
Veronika Žitniak Čurná

15:35-16:00
Přestávka

Sekce 3: Konopí – moderuje: Anežka Janatová Kosmáková

16:05-16:20
Využití konopí v potravinářství, kosmetice a příklady z praxe
Hanka Gabrielová

16:25-16:40
Legislativní bariéry využití konopného květu a extraktu
František Švejda

16:45-17:00
Nanoformulace extraktů z vybraných genotypů léčebného konopí (Cannabis sativa L.)
Tomáš Skala

17:05-17:30
panelová diskuze

18:00-19:00
Raut na střeše, k tanci a poslechu hrají Elvisovi Sirotci

Čtvrtek 7.9.2023

Sekce 4: Rostliny aromatické, léčivé, mléčivé a milované – moderuje: Matěj Božik

9:00-10:00
Káva, koláček a kefír

10:00-10:15
Implementace skořicové silice v mlékárenství
Anna Šebová

10:20-10:35
Zpracování bylin a koření CO2 extrakcí
Petr Kolář

10:40-10:50 poster
EP05 Extraction of rosmarinic acid from Ocimum sanctum using Nades
Naděnka Vrchotová

10:50-11:00 poster
EP06 Paskalizované homogenáty bylin jako netradiční složka potravin.
Jana Rysová

11:00-11:10 poster
EP07 Potenciál mléčné fermentace při konzervaci čerstvých bylin
Eliška Kováříková

11:10-11:20 poster
EP08 Hodnocení morfologie a obsahových látek průhonických klonů rodu Echinacea
Marián Šinko

11:20-11:30 poster
EP09 Microscopic analysis and therapeutic effects of plants of the family Lamiaceae and Asteraceae
Miriam Bačkorová

11:30-11:40 poster
EP10 Epigenetic screening of morphinan alkaloidsʹ biosynthesis in salt stress conditions
Ema Balažová

11:40-11:50 poster
EP11 Testing of flavonoids as possible α-glucosidase inhibitors
Jana Karlíčková

11:50-12:00 poster
EP12 Fermentace jako cesta zpracování bylinek
Eliška Kováříková

12:00
Slavnostní ukončení semináře

12:30
Exkurze
Botanická zahrada FTZ
Potravinářský pavilon