Vědecký výbor

 • Pavel Klouček
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Karel Šmejkal
  • Masarykova univerzita
 • Helena Pluháčková
  • PELERO CZ
 • Jarmila Neugebauerová
  • Mendelova univerzita v Brně
 • Miroslav Habán
  • Univerzita Komenského v Bratislave

Organizační výbor

 • Adéla Fraňková
 • Matěj Božik
 • Anežka Janatová
 • Kateřina Jiralová
 • Jan Tauchen
 • Pavel Nový

Česká zemědělská univerzita v Praze

V současné době má univerzita více než 18 000 studentů (10 % tvoří zahraniční studenti), 6 fakult a 1 institut. Univerzita nabízí více než 170 akreditovaných studijních programů na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni (v 9 bakalářských, 20 magisterských a 18 doktorských programech je vyučovacím jazykem angličtina). Univerzita má 1 700 zaměstnanců, z nichž více než 700 jsou profesoři nebo docenti. Od roku 2007 je Česká zemědělská univerzita členem Euroleague for Life Science.

Terpenix s.r.o.

Terpenix s.r.o. je spin-off společnost České zemědělské univerzity v Praze, založená v roce 2013. Společnost se zaměřuje na širší využití potenciálu přírodních látek z rostlin. Naším hlavním posláním je popsat slogan: “Chráněno přírodou” – to znamená snížit současné nadměrné používání syntetických chemických látek používaných v zemědělství a potravinářství, na ochranu rostlin, výživu hospodářských zvířat. Klíčovou oblastí je využívání přírodních látek, zejména silic, které mohou poskytnout větší prostor pro ekologické zemědělství, aniž by měly negativní dopad na životní prostředí, zvířata a zdraví lidské populace.

Seminář podporují